Individuální poradenství


Ráda bych Vám nabídla své služby v oblasti sebepoznání. Mnoho let se zabývám výkladem karet, astrologií, načítáním Akášických záznamů a dalšími metodami, které člověku mohou velice dobře pomoci při poznávání sama sebe. 

Zaměřuji se hlavně na to, aby člověk pochopil směr své životní cesty. Pokud pochopíte svůj potenciál nebo příčiny problémů ve vašem životě, dochází k většímu spojení se sebou samým. Nalezení svého Já je prvním krůčkem ke spokojenějšímu životu.


Výklady provádím písemně a jsou určené pouze pro tazatele. Nevykládám na třetí osoby, zdraví a budoucnost. 


Cena dle dohody