Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky kosmetického salonu Lenky Kobylkové - Kosmetický salon Lenka

 

IČ: 018 53 813

 

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na provozovnu C. Boudy 1444, 272 01 Kladno
 

Veškeré služby poskytuje pouze provozovatel salonu Lenka Kobylková.


IČ: 018 53 813

 

A. Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

 

B. Objednáním konkrétního termínu služby v salonu telefonicky, přes internet nebo nákupem dárkového poukazu projevuje zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

 

 

 1. Objednávka služeb

   

  a) Termín návštěvy a otevírací doba salonu

   

  Termín návštěvy je nutné dohodnout a rezervovat předem a to pouze telefonicky, e-mailem, SMS zprávou nebo přes Facebook salonu Lenka. Objednávat služby přímo v salonu je možné pouze
  v případě, že je provozovatel v salonu přítomen.

Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušné datum a čas dle volných termínů a kapacity salonu.

 

Salon nemá pevnou pracovní dobu. Během procedur není možné brát telefony a objednávat klienty. Veškeré informace, dotazy na služby a objednávky provozovatel proto vyřizuje ve volném
čase/po skončení procedur a to telefonicky, SMS, e-mailem nebo přes Facebook.

 

b) Přeobjednání

 

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením služby. Pozdější přeobjednání se považuje
za absenci zákazníka.

 

c) Předčasný příchod

 

Prostory salonu nejsou přístupné v libovolnou dobu. S ohledem na ostatní návštěvníky salonu
je možno přijít nejdříve 10 minut před dohodnutým termínem. Vzhledem k tomu, že se v salonu provádí služby, kdy klienti odpočívají a relaxují, není možné nechat salon volně přístupný.

 

d ) Pozdní příchod

 

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena
ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase za původně stanovenou cenu
v ceníku. Pozdější příchod na službu se považuje za absenci zákazníka.

 

 

e) Odchod ze salonu

 

S ohledem na ostatní návštěvníky salonu se očekává odchod každého zákazníka do 10 minut
po skončení.

 

f) Absence zákazníka

 

V případě neomluvené nepřítomnosti nebo příchodu na službu se zpožděním delším než 15 minut, bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového poukazu.

 

 

g) Zdravotní indispozice zákazníka

 

Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě svých jakýkoliv zdravotních potíží předem konzultoval vhodnost služeb
se svým lékařem.

Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí akutními záněty kloubů
a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami, pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální či virovou infekcí, apod.

Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí,
či nerespektováním výše uvedeného.

 

h) Odmítnutí zákazníka

 

Služba může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník se dostaví na službu se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

b) zákazník se dostaví na službu v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví na službu se zdravotními problémy medicínského charakteru

d) zákazník se dostaví na službu v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) zákazník se během objednávání termínu služeb nebo v salonu vyjadřuje nepřístojným způsobem

 

 

i) Doprovod a přístupnost

Salon není zařízený ma přítomnost většího počtu lidí, co doprovází klienta na službu - děti, dětské kočárky, psi - mimo vodícího psa pro nevidomé, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Salon nemá prostor na odkládání cyklistických kol.

 

j) Osobní věci a cennosti

Provozovatel za případné ztráty věcí klienta před procedurou, během i po proceduře neručí.

 


k) Informovaný souhlas zákazníka

 

Zákazník je před první návštěvou a objednanou službou informován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Popřípadě u náročnějších služeb podepíše písemný souhlas
u poskytovatele služeb, že byl informován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích.

 

l) Ceník služeb

 

Ceník služeb je k nahlédnutí v salonu nebo na webových stránkách provozovatele. Ceny služeb
se mohou lišit v závislosti na použitém materiálu a náročnosti služby. Nejsme plácti DPH.

Platba je možná pouze v hotovosti.

 

m) Reklamace služeb

 

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhany po zákazníkovi.

 

 

 2. Dárkový poukaz

 

a) Použití a čerpání poukazu

 

Dárkový poukaz lze využít na předem zaplacenou službu nebo služby dle výběru zákazníka. Druh služeb je uveden na poukazu.

 

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při objednání pro ověření platnosti a možnosti čerpání.

 

b) Hodnota dárkového poukazu

 

Nevyčerpanou hodnotu poukazu nelze směnit zpět za hotovost. Dárkové poukazy nelze vyměnit
za hotovost.

 

c) Platnost dárkového poukazu

 

Dárkový poukaz má vždy vypsanou dobu platnosti. Po uplynutí vyznačené platnosti je poukaz neplatný. Platnost po uplynutí doby platnosti provozovatel neprodlužuje. V případě, že do skončení doby platnosti není již volný žádný termín, provozovatel musí zajistit náhradní termín, a to i po skončení platnosti poukazu.

 

d) Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření

b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

 

 

 3. Závěrečná ustanovení

 

a) Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

 

Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinnosti dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele.

 

b) Platnost a účinnost

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 3. 2020.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 3. 2020.obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky kosmetického salonu Lenka Kobylkové - Kosmetický salon Lenka
IČ: 018 53 813
Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na provozovnu C. Boudy 1444, 272 01 Kladno
Veškeré služby poskytuje pouze provozovatel salonu Lenka Kobylková.
IČ: 018 53 813
A. Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů
osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
B. Objednáním konkrétního termínu služby v salonu telefonicky, přes internet nebo nákupem
dárkového poukazu projevuje zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami
provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.
1. Objednávka služeb
a) Termín návštěvy a otevírací doba salonu
Termín návštěvy je nutné dohodnout a rezervovat předem a to pouze telefonicky, e-mailem, SMS
zprávou nebo přes Facebook salonu Lenka. Objednávat služby přímo v salonu je možné pouze
v případě, že je provozovatel v salonu přítomen.
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka
rezervuje příslušné datum a čas dle volných termínů a kapacity salonu.
Salon nemá pevnou pracovní dobu. Během procedur není možné brát telefony a objednávat klienty.
Veškeré informace, dotazy na služby a objednávky provozovatel proto vyřizuje ve volném
čase/po skončení procedur a to telefonicky, SMS, e-mailem nebo přes Facebook.
b) Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu dostavit, informujte o tom předem
telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením služby. Pozdější přeobjednání se považuje
za absenci zákazníka.
c) Předčasný příchod
Prostory salonu nejsou přístupné v libovolnou dobu. S ohledem na ostatní návštěvníky salonu
je možno přijít nejdříve 10 minut před dohodnutým termínem. Vzhledem k tomu, že se v salonu
provádí služby, kdy klienti odpočívají a relaxují, není možné nechat salon volně přístupný.
d ) Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena
ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase za původně stanovenou cenu
v ceníku. Pozdější příchod na službu se považuje za absenci zákazníka.
e) Odchod ze salonu
S ohledem na ostatní návštěvníky salonu se očekává odchod každého zákazníka do 10 minut
po skončení.
f) Absence zákazníka
V případě neomluvené nepřítomnosti nebo příchodu na službu se zpožděním delším než 15 minut,
bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby,
případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového poukazu.
g) Zdravotní indispozice zákazníka
Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat
provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních
potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu
vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi,
aby v případě svých jakýkoliv zdravotních potíží předem konzultoval vhodnost služeb
se svým lékařem.
Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí akutními záněty kloubů
a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami,
pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální
či virovou infekcí, apod.
Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou
odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před
výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí,
či nerespektováním výše uvedeného.
h) Odmítnutí zákazníka
Služba může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na službu se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na službu v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na službu se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na službu v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu služeb nebo v salonu vyjadřuje nepřístojným způsobem
i) Doprovod a přístupnost
Salon není zařízený ma přítomnost většího počtu lidí, co doprovází klienta na službu - děti, dětské
kočárky, psi - mimo vodícího psa pro nevidomé, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou
schopností pohybu a orientace. Salon nemá prostor na odkládání cyklistických kol.
j) Osobní věci a cennosti
Provozovatel za případné ztráty věcí klienta před procedurou, během i po proceduře neručí.
k) Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první návštěvou a objednanou službou informován o zdravotních rizicích,
indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně
najevo svůj informovaný souhlas. Popřípadě u náročnějších služeb podepíše písemný souhlas
u poskytovatele služeb, že byl informován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích.
l) Ceník služeb
Ceník služeb je k nahlédnutí v salonu nebo na webových stránkách provozovatele. Ceny služeb
se mohou lišit v závislosti na použitém materiálu a náročnosti služby. Nejsme plácti DPH.
Platba je možná pouze v hotovosti.
m) Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit,
že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává
písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její
projednání vymáhany po zákazníkovi.
2. Dárkový poukaz
a) Použití a čerpání poukazu
Dárkový poukaz lze využít na předem zaplacenou službu nebo služby dle výběru zákazníka. Druh
služeb je uveden na poukazu.
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při objednání pro ověření platnosti a možnosti
čerpání.
b) Hodnota dárkového poukazu
Nevyčerpanou hodnotu poukazu nelze směnit zpět za hotovost. Dárkové poukazy nelze vyměnit
za hotovost.
c) Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz má vždy vypsanou dobu platnosti. Po uplynutí vyznačené platnosti je poukaz
neplatný. Platnost po uplynutí doby platnosti provozovatel neprodlužuje. V případě, že do skončení
doby platnosti není již volný žádný termín, provozovatel musí zajistit náhradní termín, a to i po
skončení platnosti poukazu.
d) Procedura může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu
3. Závěrečná ustanovení
a) Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla
bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinnosti dodržovat bezpečnostní
pokyny provozovatele.
b) Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 3. 2020.Všeobecné obchodní podmínky kosmetického salonu Lenka Kobylkové - Kosmetický salon Lenka
IČ: 018 53 813
Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na provozovnu C. Boudy 1444, 272 01 Kladno
Veškeré služby poskytuje pouze provozovatel salonu Lenka Kobylková.
IČ: 018 53 813
A. Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů
osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
B. Objednáním konkrétního termínu služby v salonu telefonicky, přes internet nebo nákupem
dárkového poukazu projevuje zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami
provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.
1. Objednávka služeb
a) Termín návštěvy a otevírací doba salonu
Termín návštěvy je nutné dohodnout a rezervovat předem a to pouze telefonicky, e-mailem, SMS
zprávou nebo přes Facebook salonu Lenka. Objednávat služby přímo v salonu je možné pouze
v případě, že je provozovatel v salonu přítomen.
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka
rezervuje příslušné datum a čas dle volných termínů a kapacity salonu.
Salon nemá pevnou pracovní dobu. Během procedur není možné brát telefony a objednávat klienty.
Veškeré informace, dotazy na služby a objednávky provozovatel proto vyřizuje ve volném
čase/po skončení procedur a to telefonicky, SMS, e-mailem nebo přes Facebook.
b) Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu dostavit, informujte o tom předem
telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením služby. Pozdější přeobjednání se považuje
za absenci zákazníka.
c) Předčasný příchod
Prostory salonu nejsou přístupné v libovolnou dobu. S ohledem na ostatní návštěvníky salonu
je možno přijít nejdříve 10 minut před dohodnutým termínem. Vzhledem k tomu, že se v salonu
provádí služby, kdy klienti odpočívají a relaxují, není možné nechat salon volně přístupný.
d ) Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena
ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase za původně stanovenou cenu
v ceníku. Pozdější příchod na službu se považuje za absenci zákazníka.
e) Odchod ze salonu
S ohledem na ostatní návštěvníky salonu se očekává odchod každého zákazníka do 10 minut
po skončení.
f) Absence zákazníka
V případě neomluvené nepřítomnosti nebo příchodu na službu se zpožděním delším než 15 minut,
bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby,
případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového poukazu.
g) Zdravotní indispozice zákazníka
Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat
provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních
potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu
vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi,
aby v případě svých jakýkoliv zdravotních potíží předem konzultoval vhodnost služeb
se svým lékařem.
Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí akutními záněty kloubů
a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami,
pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální
či virovou infekcí, apod.
Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou
odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před
výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí,
či nerespektováním výše uvedeného.
h) Odmítnutí zákazníka
Služba může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na službu se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na službu v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na službu se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na službu v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu služeb nebo v salonu vyjadřuje nepřístojným způsobem
i) Doprovod a přístupnost
Salon není zařízený ma přítomnost většího počtu lidí, co doprovází klienta na službu - děti, dětské
kočárky, psi - mimo vodícího psa pro nevidomé, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou
schopností pohybu a orientace. Salon nemá prostor na odkládání cyklistických kol.
j) Osobní věci a cennosti
Provozovatel za případné ztráty věcí klienta před procedurou, během i po proceduře neručí.
k) Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první návštěvou a objednanou službou informován o zdravotních rizicích,
indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně
najevo svůj informovaný souhlas. Popřípadě u náročnějších služeb podepíše písemný souhlas
u poskytovatele služeb, že byl informován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích.
l) Ceník služeb
Ceník služeb je k nahlédnutí v salonu nebo na webových stránkách provozovatele. Ceny služeb
se mohou lišit v závislosti na použitém materiálu a náročnosti služby. Nejsme plácti DPH.
Platba je možná pouze v hotovosti.
m) Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit,
že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává
písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její
projednání vymáhany po zákazníkovi.
2. Dárkový poukaz
a) Použití a čerpání poukazu
Dárkový poukaz lze využít na předem zaplacenou službu nebo služby dle výběru zákazníka. Druh
služeb je uveden na poukazu.
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při objednání pro ověření platnosti a možnosti
čerpání.
b) Hodnota dárkového poukazu
Nevyčerpanou hodnotu poukazu nelze směnit zpět za hotovost. Dárkové poukazy nelze vyměnit
za hotovost.
c) Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz má vždy vypsanou dobu platnosti. Po uplynutí vyznačené platnosti je poukaz
neplatný. Platnost po uplynutí doby platnosti provozovatel neprodlužuje. V případě, že do skončení
doby platnosti není již volný žádný termín, provozovatel musí zajistit náhradní termín, a to i po
skončení platnosti poukazu.
d) Procedura může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu
3. Závěrečná ustanovení
a) Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla
bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinnosti dodržovat bezpečnostní
pokyny provozovatele.
b) Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 3. 2020.Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky kosmetického salonu Lenka Kobylkové - Kosmetický salon Lenka
IČ: 018 53 813
Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na provozovnu C. Boudy 1444, 272 01 Kladno
Veškeré služby poskytuje pouze provozovatel salonu Lenka Kobylková.
IČ: 018 53 813
A. Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů
osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
B. Objednáním konkrétního termínu služby v salonu telefonicky, přes internet nebo nákupem
dárkového poukazu projevuje zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami
provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.
1. Objednávka služeb
a) Termín návštěvy a otevírací doba salonu
Termín návštěvy je nutné dohodnout a rezervovat předem a to pouze telefonicky, e-mailem, SMS
zprávou nebo přes Facebook salonu Lenka. Objednávat služby přímo v salonu je možné pouze
v případě, že je provozovatel v salonu přítomen.
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka
rezervuje příslušné datum a čas dle volných termínů a kapacity salonu.
Salon nemá pevnou pracovní dobu. Během procedur není možné brát telefony a objednávat klienty.
Veškeré informace, dotazy na služby a objednávky provozovatel proto vyřizuje ve volném
čase/po skončení procedur a to telefonicky, SMS, e-mailem nebo přes Facebook.
b) Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu dostavit, informujte o tom předem
telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením služby. Pozdější přeobjednání se považuje
za absenci zákazníka.
c) Předčasný příchod
Prostory salonu nejsou přístupné v libovolnou dobu. S ohledem na ostatní návštěvníky salonu
je možno přijít nejdříve 10 minut před dohodnutým termínem. Vzhledem k tomu, že se v salonu
provádí služby, kdy klienti odpočívají a relaxují, není možné nechat salon volně přístupný.
d ) Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena
ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase za původně stanovenou cenu
v ceníku. Pozdější příchod na službu se považuje za absenci zákazníka.
e) Odchod ze salonu
S ohledem na ostatní návštěvníky salonu se očekává odchod každého zákazníka do 10 minut
po skončení.
f) Absence zákazníka
V případě neomluvené nepřítomnosti nebo příchodu na službu se zpožděním delším než 15 minut,
bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby,
případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového poukazu.
g) Zdravotní indispozice zákazníka
Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat
provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních
potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu
vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi,
aby v případě svých jakýkoliv zdravotních potíží předem konzultoval vhodnost služeb
se svým lékařem.
Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí akutními záněty kloubů
a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami,
pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální
či virovou infekcí, apod.
Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou
odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před
výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí,
či nerespektováním výše uvedeného.
h) Odmítnutí zákazníka
Služba může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na službu se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na službu v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na službu se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na službu v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu služeb nebo v salonu vyjadřuje nepřístojným způsobem
i) Doprovod a přístupnost
Salon není zařízený ma přítomnost většího počtu lidí, co doprovází klienta na službu - děti, dětské
kočárky, psi - mimo vodícího psa pro nevidomé, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou
schopností pohybu a orientace. Salon nemá prostor na odkládání cyklistických kol.
j) Osobní věci a cennosti
Provozovatel za případné ztráty věcí klienta před procedurou, během i po proceduře neručí.
k) Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první návštěvou a objednanou službou informován o zdravotních rizicích,
indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně
najevo svůj informovaný souhlas. Popřípadě u náročnějších služeb podepíše písemný souhlas
u poskytovatele služeb, že byl informován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích.
l) Ceník služeb
Ceník služeb je k nahlédnutí v salonu nebo na webových stránkách provozovatele. Ceny služeb
se mohou lišit v závislosti na použitém materiálu a náročnosti služby. Nejsme plácti DPH.
Platba je možná pouze v hotovosti.
m) Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit,
že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává
písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její
projednání vymáhany po zákazníkovi.
2. Dárkový poukaz
a) Použití a čerpání poukazu
Dárkový poukaz lze využít na předem zaplacenou službu nebo služby dle výběru zákazníka. Druh
služeb je uveden na poukazu.
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při objednání pro ověření platnosti a možnosti
čerpání.
b) Hodnota dárkového poukazu
Nevyčerpanou hodnotu poukazu nelze směnit zpět za hotovost. Dárkové poukazy nelze vyměnit
za hotovost.
c) Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz má vždy vypsanou dobu platnosti. Po uplynutí vyznačené platnosti je poukaz
neplatný. Platnost po uplynutí doby platnosti provozovatel neprodlužuje. V případě, že do skončení
doby platnosti není již volný žádný termín, provozovatel musí zajistit náhradní termín, a to i po
skončení platnosti poukazu.
d) Procedura může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu
3. Závěrečná ustanovení
a) Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla
bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinnosti dodržovat bezpečnostní
pokyny provozovatele.
b) Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 3. 2020.